Prinsesseskolen i Dorf                                                                   Musikhusets Venner | Find Dorf Gl Skole | Om den Gamle Skole 

Dorf gl. Skole

Den danske prinsesse Sophie Hedevig (1667-1735) var kendt som et velbegavet menneske med et mildt væsen. Som pietist ønskede hun at almuebørnene skulle oplyses i den kristne tro og mente at oplysning var vejen til fremgang. Hun ejede Dronninglund Slot fra 1716 til 1730 og ved en fundats i august 1719 fastsatte hun at der skulle opføres syv skoler i Dronninglund sogn, og skolen i Dorf var en af dem.  Sophie Hedevigs besøgte ofte skolerne som i dag er kendt som 'prinsesseskolerne'. Skolebygningerne var godt tømrede, med skolestue i den vestlige del og lærerbolig i den østlige del. Lærerne var vel  lønnede med 20 rigsdalere om  året og materielle goder i tilgift fra slottet. Prinsessens broder, kong Frederik den IV oprettede sine 240 rytterskoler et par år senere efter samme model.

Skolen i Dorf havde mange elever i  årenes løb, 100 børn kom i skole i to hold dagligt under de to sidste lærere. Ved skoleloven i 1937 besluttede kommunen at bygge en ny skole på den nordlige del af matriklen. Byggeriet blev påbegyndt i 1942, men standsede pga. krigen. Tyskerne rykkede ind i den gamle skole og husede først russiske, derefter ungarske soldater frem til maj 1945. Skoleundervisning blev i denne periode lagt til landsbyens forsamlinghus. Efter fredsslutningen blev den nye skole bygget færdig og prinsesseskolen blev til lærerbolig. Kommunen solgte den gamle skole til den nuværende ejer i 1966.

En brand i oktober 1980 årsagede omfattende skader. Brandslukningen var yderst vanskelig da der under de gamle cementtagsten var spåntag med et lag tjærede plader ovenpå. Kun de næsten 300 år gamle halv meter tykke mure samt de gamle espalier frugttræer på sydvæggen overlevede branden. Huset blev genopbygget i 1981 med mindre arkitektoniske stilforandringer som f.eks. et mindre tagudhæng samt et 6 fags ovenlys vindue.

Siden 1990 har billedvæver Ragnhild Kjølberg arrangeret kammermusik- koncerter af høj kvalitet i sit hjem, inspireret af en dyb glæde ved ny og gammel klassisk musik. Den hyggelige atmosfære, den høje kvalitet og nærheden til musikerne bidrager til den gamle skoles gode renomme som koncertsted, understreget ved tildelingen af Nordjyllands Amt Musikpris 2002 blandt andre anerkendelser.

Til huset er der en gammel have i 4 terrasse niveauer som støder op til en fisketrappe og den smukke møllesø. I 2005-6 blev den tredje terrasse lavet om til økologisk selvrensende havedam/svømmebassin.


Dorf Vandmølle

Møllen var i 1664 fæstemølle under Hundslund Kloster (Dronninglund), et benediktinerkloster som blev oprettet i 1200-tallet. Det er sandsynligt at nonnerne anlagde en vandmølle ved Dorf tidligere end i 1600-tallet da benediktinerne har anlagt flere vandmøller ved deres klostre. 
Dorf Vandmølle 
omtales første gang i matriklen 1664. Vandmøllen havde én kværn og der hørte et lille landbrug til med udsæd.I matriklen 1688 fortælles: "Møllen bliver drevet ved overfaldsvand, som samles af skovbække og lidt væld, kan male noget lidet sommer og vinter undtagen i tørke og frost."


Mølleren svarede ti tønder mel i landgilde om året til herskabet på Dronninglund Slot. Det har været en god mølle, for 1761 ville herskabet have 150 rigsdaler ved en ny fæsters tiltræden.

1833 blev møllen købt til selveje. Der var gode tider for mølleriet i 19. århundrede, bønderne avlede mere, og man begyndte efterhånden at male korn til grutting (foder) til dyrene.

Vandmøllen har to kværne, pillekværn, "hvæger" til grynfremstilling og sigte.

1922 erstattedes vandmøllens overfaldshjul med en turbine, der drev et jævnstrømsanlæg til belysning i vandmølle og møllegård.

Vandmøllen var i gang til 1963. Jævnstrømsanlægget afløstes af købestrøm i 1995.


Dorf Møllegård

Den firlængede møllegård blev bygget 1914-25. Gården har stort set stået uændret siden 1925 og til den sidste ejers død i 1996.Møllegården er i dag indrettet til museum hvor der vises møllerliv i stuehuset, og i udhusene kan man se en udstilling om jagt- og skovbrug i Vendsyssel.Dorf vindmølle 

1887 byggede mølleren en vindmølle, en kælderhollænder, som hjælpemølle til vandmøllen når der var streng frost og tørke. Vindmøllen var i gang frem til 1952.

I dag er vindmøllen en arbejdende museumsmølle med kornmaling.


Dorf Møllesø


En natursti er anlagt i den fredede naturskov omkring møllesøen.